Hledání
Nabídka obchodu
Výrobce

Seznam výrobců

Zákaznické centrum
Informace


TOPlist

Anketa
Jakým zařízením vyhledáváte na e-shopu
Mobil
44 % (2249x)
Tablet
23 % (1179x)
PC
32 % (1643x)
Nejprodávanější
Vybíráme z nabídky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek a platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.lodniobchod.cz

LVXPro s.r.o. IČO : 14067692 spts.značka : C359891 vedená u městského soudu v Praze

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Internetový obchod www.lodniobchod.cz funguje podobně jako většina podobných obchodů v síti internet. Nákup a prodej zboží je u nás velice jednoduchý. Nabízíme nákup jednotlivého zboží.

1) OBJEDNÁVKA - prodej zboží

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě závazně potvrzené objednávky. Za závazné je považováno: potvrzení telefonické, prodávající po předchozím přijmutí elektronické objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží, kontaktuje uvedený tel, pro stvrzení objednávky ze strany kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Telefonicky potvrzená objednávka kupujícím je pokládána za závaznou pro obě strany - nedojde-li k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.Tedy, řádně - dle výše uvedeného - podané objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.lodniobchod.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2) OBJEDNÁVKA - prodej zboží vyšší hodnoty

Prodávající po předchozím přijmutí elektronické objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží , kontaktuje kupujícího, pro stvrzení objednávky za cenu dle objednávky a na základě popsané potřeby kupujícího. V takovém případě požadujeme 30% - 50% zálohu na účet: ****.Pokut není uvedeno jinak další podmínky prodeje se řídí dle bodu 1/Objednávky

3) REKLAMACE

a) Reklamace jsou vyřizovány v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.lodniobchod.cz a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.

c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese "internetové" prodejny

d) Výměna nebo vrácení zboží je podřízeno zákonem č. 367/2000. Platí pouze v případě, kdy se spotřebitel předem neseznámí s předmětem prodeje.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Při splnění výše uvedeného je nutné vrácení v původním stavu, v původním obalu a veškerým příslušenstvím - záruční list nevyplněný, návod, faktura - účet, to celé ve stavu neporušeném a nijak zhodnoceném.

e) Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád

4) DODACÍ PODMÍNKY

a) Dodávka objednaného zboží je realizována dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším době, obvykle  2 -7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, od složení zálohy, apod v některých případech může být dodací lhůta delší.

b) Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

c). Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravní služby GLS.

Při zakázkách, které přesahují možnosti GLS využíváme Toptrans.

5) PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží, dopravci na základě předané faktury za zboží nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

6) STORNO OBJEDNÁVKY

a) Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku a to bez udání důvodu před odesláním objednávky . Po odeslání objednávky pouze v případě, že prodávající (provozovatel) nesplní smluvené podmínky prodeje a dodání. V případě stornování již odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní nárok na úhradu škody a to v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že k zajištění zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

b) Storno objednávky ze strany prodávajících (provozovatel) : bez udání důvodu .Zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

7) NEPŘEVZETÍ ZASLANÉHO ZBOŽÍ 

V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci

8) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy je podřízeno zákonem č. 367/2000.Platí pouze v případě, kdy se spotřebitel předem neseznámí s předmětem prodeje.Viz bod 3.

9) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

a) Abychom vám mohli nabízet hodnotné služby, je třeba znát některá Vaše osobní data. Samozřejmostí je ochrana Vámi poskytnutých dat před zneužitím a nebudou poskytování třetímu subjektu.

b) Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

c) Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

d) V případě splátkového prodeje přebírá ochranu osobních dat úvěrová společnost dle:všeobecných podmínek.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

b) V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lodniobchod.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

• a) Na e-mailovou adresu provozovatele info@lodniobchod.cz

• b) Poštou na adresu provozovatele.

• c) Řešit s externím servisním střediskem.

Kupující je povinen uvést:

• a) Číslo objednávky

• b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

• c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura, slouží zároveň jako dodací list).

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do tří. prac.dní) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

b) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

• poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

• porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

• zboží bylo poškozeno živly,

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

• zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Reklamační podmínky

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců + u některých produktů prodloužená záruka (info u detailu každého výrobku).

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.února 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.